Ponuka činností

Komplexné arboristické práce poskytované na základe certifikátu udeleného Arboristickou akadémiou (CZ).

Arboristické práce:

Výsadba drevín– odborné kvalitatívne pradenstvo pri výbere dreviny, mieste výsadby, samotná realizácia výsadby, poradenstvo v ďalšej starostlivosti o drevinu, komparatívny rez. 

Realizácia rezov- zakladací, udržiavací, stabilizačný a tvarovací rez – druh rezu určujeme na základe odborného posúdenia dreviny. 

Istenie korún stromov – montážou bezpečnostných väzieb – dynamické, statické. Druh väzby určujeme na základe stavu stromu. 

Výruby stromov–  realizujeme výruby rizikových stromov so zreteľom na ochranu Vášho majetku. 

Výrub

E

ODBORNÉ OŠETRENIE STROMOV

E

DRVENIE KONÁROV

E

ODVOZ VZNIKNUTÉHO ODPADU

E

FRÉZOVANIE PŇOV

E

VÝSADBA STROMOV