Ponuka činností

SPÍLENIE STROMOLEZECKOU TECHNIKOU– strom rastie v blízkosti Vášho domu, elektrického vedenia, hrobového miesta? Strom vysychá a máte obavy aby neohrozil Vaše zdravie a zdravie rodiny? Uvažujete nad spílením? Neváhajte  a kontaktujte nás. Vykonáme odborné spílenie alebo opílenie dreviny s maximálnou ochranou Vášho majetku stromolezeckou technikou. 

Arboristické práce, kompletná starostlivosť o stromy, za pomoci špeciálnej stromolezeckej techniky:

Výchovný rez -výchova mladých stromov je dôležitá súčasť starostlivosti o drevinu pre vytvorenie zdravej a stabilnej štruktúry stromu v dospelosti.

Zdravotný rez – cieľom rezu je udržanie dobrého zdravotného stavu a vitality dreviny. Počas zdravotného rezu odstraňujeme predovšetkým suché, poškodené a vysychajúce konáre, konáre napadnuté patogénnymi hubami a inými škodcami, kodominantné výhonky, teda krížiace sa alebo nevhodne vrastajúce do koruny.

Bezpečnostný rez – cieľom je zabezpečiť aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť stromu z dôvodu suchých, poškodených alebo voľne visiacich konárov.

Redukčný rez– cieľom je zmenšenie objemu koruny stromu alebo jej časti, prispôsobenie konárov, ktoré vychylujú strom z jeho ťažiska, pričom sa snažíme zachovať prirodzený tvar stromu.

Istenie korún stromov – na istenie vykonávame aplikáciu bezpečnostných väzieb – dynamické, statické.

E

OMLADZOVANIE STROMOV, OPILOVANIE

E

ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV – SPADNUTÉ STROMY

E

ODVOZ VZNIKNUTÉHO ODPADU

Kto je povinný starať sa o drevinu?

Majiteľ pozemku, na ktorom rastie drevina ohrozujúca elektrické vedenie, zdravie alebo majetok je povinná vykonať opatrenia na zamedzenie nežiaducich udalostí.

Kedy je potrebné strom vypíliť?

Máte pochybnosti, či je potrebné strom spíliť? Stromy starnú, môžu byť napadnuté škodcami, chorobami, ktoré spôsobujú ich vysychanie. Tým sa stávajú krehké a môžu spôsobiť ohrozenie. Stromy sú často sadené na miesta, kam by sa kvôli ich prirodzenému rastu sadiť nemali. Dôvod na oplíenie môže byť aj rýchly rast konárov (napr. orech), alebo rast konárov do neželaných smerov. Smreky dokážu narásť aj do výšky niekoľko desiatok metrov, ich korene sa však nachádzajú v hĺbke sotva 0,5 m. Nevýhodou plytkej koreňovej sústavy je, že silnejší vietor, ktorý nie je zriedkavý v našich zemepisných šírkach, môže spôsobiť zvalenie stromu, obzvlášť ak je pôda presiaknutá vlahou. Ďalšou príčinou spílenia alebo opílenia môže byť dvíhanie povrchov chodníkov koreňovou sústavou, dotýkanie sa konárov strešnej krytiny, fasády domu, elektrického vedenia (čo môže spôsobiť výpadky dodávky elektrickej energie).

Môžeme opílením predísť predčasnému spíleniu orecha?

Orech je veľmi obľúbenou drevinou. Je však náročný na priestor, keďže sa rozrastá do obrovských objemov. Okrem toho vylučuje látku, ktorá spôsobí, že pôda pod ním ostane neúrodná. V zime sa stáva že niektoré konáre zamrznú a tým sa poškodia, preto je vo vegetačnom období vhodné vykonať odborné opílenie, čím sa zamedzí nebezpečnému rastu, predčasnému starnutiu a pod..