Ponuka činností

SPÍLENIE STROMOLEZECKOU TECHNIKOU– strom rastie v blízkosti Vášho domu, elektrického vedenia, hrobového miesta? Strom vysychá a máte obavy aby neohrozil Vaše zdravie a zdravie rodiny? Uvažujete nad spílením? Neváhajte  a kontaktujte nás. Vykonáme odborné spílenie alebo opílenie dreviny s maximálnou ochranou Vášho majetku stromolezeckou technikou. 

Arboristické práce, kompletná starostlivosť o stromy, za pomoci špeciálnej stromolezeckej techniky:

Výchovný rez -výchova mladých stromov je dôležitá súčasť starostlivosti o drevinu pre vytvorenie zdravej a stabilnej štruktúry stromu v dospelosti.

Zdravotný rez – cieľom rezu je udržanie dobrého zdravotného stavu a vitality dreviny. Počas zdravotného rezu odstraňujeme predovšetkým suché, poškodené a vysychajúce konáre, konáre napadnuté patogénnymi hubami a inými škodcami, kodominantné výhonky, teda krížiace sa alebo nevhodne vrastajúce do koruny.

Bezpečnostný rez – cieľom je zabezpečiť aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť stromu z dôvodu suchých, poškodených alebo voľne visiacich konárov.

Redukčný rez– cieľom je zmenšenie objemu koruny stromu alebo jej časti, prispôsobenie konárov, ktoré vychylujú strom z jeho ťažiska, pričom sa snažíme zachovať prirodzený tvar stromu.

Istenie korún stromov – na istenie vykonávame aplikáciu bezpečnostných väzieb – dynamické, statické.

E

ODBORNÉ OŠETRENIE STROMOV

E

DRVENIE KONÁROV

E

ODVOZ VZNIKNUTÉHO ODPADU

E

FRÉZOVANIE PŇOV

E

VÝSADBA STROMOV