O nás

Venujeme sa  komplexnej starostlivosti o stromy za využitia špeciálnej stromolezeckej techniky na ťažko dostupných miestach, v zástavbe, v blízkosti elektrických a iných vedení, na cintorínoch a podobne, vrátane drvenia konárov, frézovania pňov, odvozu zeleného odpadu, odbornej výsadby drevín. Poskytujeme aj služby v oblasti odborného posudzovania drevín.

Našim cieľom je poskytovanie kvalifikovaných odborných služieb v oblasti arboristiky a tým zachovanie drevín čo najdlhšiu dobu v maximálnej možnej vitalite. Certifikované činnosti poskytujeme najmä v oblasti Západného Slovenska.