Cenník

  • asanácia/výruby stromov
  • rezy a orezy stromov
  • likvidácia zeleného odpadu
  • frézovanie pňov
  • istenie korún väzbami
  • posúdenie drevín
  • výsadba

Cena služieb závisí od rozsahu a náročnosti, tvoríme ju individuálne.