Cenník

Obhliadnúť drevinu je možné aj bezkontaktne, teda zaslaním fotografií a následne sa určí orientačná cena za služby. V prípade osobnej obhliadky je cena presnejšia a je možné dohodnúť aj techniku prác.

 Cena prác je závislá od druhu dreviny, veľkosti dreviny, obtiažnosti terénu, zástavby, elektrických vedení a podobne.